شنبه 23 تیر 1403
اداره کل امور عشایر استان فارس

تشکیل پلیبس افتخاری عشایر برای اولین بار در استان فارس

مدیر کل امور عشایر فارس اظهار داشت : به منظور پیشگیری از بروز حوادث احتمالی و نا امن کردن مراتع برای سودجویان و نیز توسعه ضریب امنیت ایل راه ها در فصول مختلف سال که منجر به کوچ عشایر شهرستان می شود، برای نخستین بار در استان فارس پلیس افتخاری عشایر در شهرستان مرودشت تشکیل و آغاز به کار کرد.

  روح الله بهرامی با اشاره به اینکه هر سیاه چادر عشایری می تواند نقش یک پایگاه برای حفظ و امنیت در نقاط دور دست را ایفا نماید افزود: در این راستا از پتانسیل و ظرفیت خود عشایر می توان در جهت هماهنگی با نیروهای امنیتی و انتظامی بهره برد.

وی تصریح کرد: کارکرد جامعه عشایری را می بایستی در حفظ امنیت پایدار، تأمین زنجیره غذایی، قطع وابستگی به نفت و انتقال فرهنگ و تمدن ایران جست و جو کرد، بنابراین می توان گفت اقتصاد مقاومتی را در ظرفیت های موجود زندگی عشایری مشاهده کرد.

مدیر کل امور عشایر فارس بیان داشت:در این راستا برای اولین بار در جهت عینیت بخشیدن به این ظرفیت به همت اداره امور عشایر مرودشت پس از تصویب در کمیسیون سرقت شهرستان و با هماهنگی متعدد صورت گرفته با فرماندهی محترم نیروی انتظامی و پلیس آگاهی، اولین دوره آموزشی با حضور عشایری که قبلا به تأیید پلیس محترم آگاهی رسیده اند، تشکیل گردید و این قدم بزرگ در جهت تشکیل اولین پلیس عشایری در سطح شهرستان و استان برداشته شد.

بهرامی بیان داشت: هدف از تشکیل، پیشگیری از بروز حوادث احتمالی و نا امن کردن مراتع برای سودجویان و افرادی است که در سر خیال تعرض به مال و احشام عشایر دارند و نیز سرعت عمل بخشیدن به فرآیندهای انتظامی در این حوزه می باشد.

  • تشکیل پلیبس افتخاری عشایر برای اولین بار در استان فارس
طراحی و اجرا توسط مهندسین آژمان
Top