شنبه 20 خرداد 1402
اداره کل امور عشایر استان فارس

جذب ۴۲ میلیارد تومان تسهیلات زنجیره تولید گوشت قرمز برای حمایت از عشایر فارس

مدیر کل امور عشایر فارس از جذب 42 میلیارد تومان تسهیلات زنجیره تولید گوشت قرمز تاکنون به عشایر فارس در سال 99 خبر داد. 

بهرامی با اشاره به اینکه جامعه عشایر فارس با داشتن بیش از سه میلیون راس دام سبک نقش مهمی در اقتصاد و تامین نیازهای پروتئینی جامعه دارد افزود: در این راستا برای تقویت بنیان تولید عشایر تسهیلات زنجیره گوشت قرمز در اختیار عشایر قرار گرفت تا زمینه اشتغال برای خانواده، بهبود معیشت و افزایش درآمد برای این جامعه مولد و کم توقع فراهم شود. 

مدیر کل امور عشایر فارس بیان داشت: در سال 1399 از محل صندوق توسعه ملی بند ب ماده 52، مبلغ 34 میلیارد تومان تسهیلات سرمایه در گردش با کارمزد ده درصد با عاملیت بانک کشاورزی به استان فارس اختصاص یافت که خوشبختانه با استقبال خوب بهره برداران و همکاری بانک کشاورزی و بهره گیری از سهم سایر استان هایی که امکان جذب برای آنها فراهم نبوده تاکنون جمعاً 42 میلیارد تومان با جذب 120 درصد صورت گرفته است.   

روح الله بهرامی افزود:در سال 1400 در صورت تامین اعتبار، این تسهیلات با شرایط ذکر شده به جامعه هدف پرداخت خواهد شد.

  • جذب ۴۲میلیارد تومان تسهیلات زنجیره تولید گوشت قرمز برای حمایت از عشایر فارس
طراحی و اجرا توسط مهندسین آژمان
Top