شنبه 5 خرداد 1403
اداره کل امور عشایر استان فارس

تاثیرات خشکسالی در مناطق عشایری فارس

مدیر کل  امور عشایر فارس گفت : دام، کوچ و مرتع" مبنای معیشت و اقتصاد تولیدی جامعه عشایر را تشکیل میدهند و این جامعه به علت نوع معیشت و الگوی زندگی، اولین گروهی است که مستقیما تحت تاثیر پدیده خشکسالی بویژه خشکسالی اقتصادی واجتماعی قرار میگیرد.

روح الله بهرامی با بیان اینکه حرکت جوهره جامعه عشایری است و جامعه عشایری چه در حال کوچنده و چه اسکان یافته دارای اقتصاد تولید محور است و تمام اعضای خانوار از خردسال تا بزرگسال در فرایند تولید دخیل می باشند افزود:  ارتباط مستقیم زندگی عشایر با منابع طبیعی و شرایط زیست محیطی قلمروهای کوچ هر ساله شرایط، ترسالی و خشکسالی مناطق استقرارشان بر نحوه تعلیف دام و تبع آن رشد و پرورش دام و هزینه های تولید تاثیر بسزایی دارد .

وی اظهار داشت: سه عامل آب، علوفه و مرتع نیز بر فعالیت های تولیدی و معیشتی عشایر تاثیرات محدود کننده زیادی دارد که می توان از جمله کاهش منابع آب شرب عشایر و دامهای آنان ، کاهش تامین علوفه ، فروش اجباری بخشی از دام مولد ، افزایش تنش های اجتماعی و ایلی بر سر موضوعات آب و مراتع ، عرصه انبوه دام به بازار و افت قیمت دام  ، ایجاد مشکلات معیشتی عشایر و تغییر شیوه زندگی ، کاهش تولید گوشت قرمزدر استان ، شیوع بیماری های دامی و انسانی به دلیل فقر تغذیه و کمبود آب و بهداشت، کوچ زود هنگام عشایر و افزایش نارضایتی در میان جامعه عشایری اشاره کرد.

مدیر کل امور عشایر فارس با توضیح اینکه تامین اعتبار برای خرید دام مازاد عشایر ،تامین علوفه مدت دار، تقویت ناوگان ابرسانی سیار،تامین تسهیلات بلند مدت برای کمک به معیشت عشایر از جمله پیشنهاداتی است که لازم است با مساعدت مسولین سریعتر عملیاتی گردد.

گفتنی است: طبق تحلیل کارشناسی های صورت گرفته اثرات خشکسالی در استان فارس در جامعه عشایری چه در بعد ایجاد خسارت ریالی و چه در بعد جبران خسارت ایجاد شده بیش از هزار میلیارد تومان خسارت ایجاد شده است.

  • تاثیرات خشکسالی در مناطق عشایری فارس
طراحی و اجرا توسط مهندسین آژمان
Top