شنبه 23 تیر 1403
اداره کل امور عشایر استان فارس

سالانه بیش از103 میلیارد صرف پروژه های آبرسانی سیار عشایر فارس می شود

مدیر کل امور عشایر فارس با بیان اینکه آب رسانی سیار به عنوان یک پدافند غیر عامل و یک فعالیت در مدیریت بحران شامل پنج مرحله تامین، سالم سازی، حمل ، توزیع و مصرف انجام می گردد ، افزود:  بر اساس برآورد صورت گرفته توسط اداره مطالعات اداره کل امور عشایر هزینه های آبرسانی شامل حقوق رانندگان ، هزینه بهره برداری و نگهداری 46 دستگاه تانکر و غیره در مجموع سالانه بیش از 103 میلیارد ریال در پروژه های آبرسانی سیار هزینه می گردد، و از آن جایی که آب یک نهاده مهم  تولید ، سلامت  و رفاه است، ضروری است تخصیص اعتبارات پروژه آبرسانی سیار به صورت 100 درصد تامین می گردد.

بهرامی اظهار داشت: زندگی عشایری مستقیماٌ تابع نزولات جوی است این خشکسالی و کم آبی اثرات جبران ناپذیری از قبیل کاهش شدید آب شرب انسان و دام ، از بین رفتن منابع تامین آب زراعت و باغداری عشایر، مختل نمودن پروژه های عمرانی آبی و خاکی در مناطق عشایری، افزایش بیماری ها و نامساعد شدن شرایط بهداشتی در بین خانوارهای عشایری، کاهش شدید علوفه مرتعی و گرانی علوفه و فروش دام ، افزایش تقاضای آب شرب دام و انسان از طریق آبرسانی را به دنبال دارد.

وی اذعان داشت: عمده مصرف آب شرب دام و انسان از چشمه ها و برکه ها و چاه های کم عمق مالداری می باشد که با خشک شدن این منابع عشایر مجبورند برای دسترسی به آب به خارج از سامان های عرفی خودشان تردد کنند که منجر به برخوردها و منازعات بین رده های ایلی، مبادرت به کوچ قبل از موعد به خاطر کمبود علوفه و تخریب روزافزون مراتع، و آبرسانی توسط ناوگان آبرسانی سیار می شود.

گفتنی است عشایر کوچنده جمعیت قشلاقی برابر 148 هزار نفر و با تعداد 3 میلیون راس دام با تجارب موجود در آبرسانی سیار تامین 25 لیتر سرانه آب شرب هر فرد عشایر و 6 لیتر برای هر راس دام نیاز سالانه آب شرب انسان و دام برابر هفت میلیون متر مکعب است که 35 درصد خانوارهای عشایری و دام های عشایری با روش آبرسانی سیار تامین آب می گردند.

  • سالانه  بیش از103 میلیارد صرف پروژه های آبرسانی سیار عشایر فارس می شود
طراحی و اجرا توسط مهندسین آژمان
Top