شنبه 5 خرداد 1403
اداره کل امور عشایر استان فارس

طرح خرید حمایتی دام مازاد عشایر طرح خشکسالی

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس با اشاره به بحران خشکسالی اخیر و کمبود علوفه در مراتع ، عشایر در سال جاری متحمل خسارات زیادی شده اندکه با اقدام به موقع دولت  با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، پشتیبانی اموردام و سازمان امور عشایر ایران  طرح  خرید  حمایتی دام مازاد عشایر طرح خشکسالی اجرایی شده  افزود: جهت تضیع نشدن حق عشایر سعی شده دام عشایر با قیمت مناسب و منصفانه خریداری، تا کمک شایانی به عشایر آسیب دیده از خشکسالی در این بحران شود.

ظفر افشون اذعان داشت : هدف از این طرح مساعدت و حمایت از جامعه عشایر استان در جهت کاهش اثرات خشکسالی و ایجاد انگیزه در تولید بوده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس بیان داشت: به منظور حمایت از دامداران عشایر آسیب دیده از خشکسالی طرح خرید حمایتی دام مازاد عشایر آسیب دیده از خشکسالی با همت اداره کل پشتیبانی امور دام با همکاری ادارات کل امور عشایر و دامپزشکی و معاونت بهبود تولیدات دامی و تولی گری کشتارگاه ها امروز به مرحله اجرا در آمد.

طمراسی با بیان اینکه به منظور پایداری در تولیدات لازم است روش های مکمل مثل خرید امانی دام توسط اتحادیه و شرکت های عشایری با همکاری پشتیبانی امور دام اجرا شود و همچنین زمینه امکان صادرات دام به سایر استان ها فراهم گردد.

  مدیر کل امور عشایر فارس گفت: این طرح برای اولین بار جهت حمایت از دامداران عشایری در استان آغاز شده است .

روح الله بهرامی اذعان داشت در این طرح به منظور حمایت از عشایر استان دام های مازاد و حذفی با همکاری دستگاههای اجرایی مربوطه   در قالب اکیپ های خرید مستقر در کشتارگاههای شیراز، مرودشت و اقلید اقدام به  خرید می گردد.

وی بیان داشت : قیمت خرید دام زنده عشایری به صورت ترکیبی45 هزار تومان   و به ازای هر کیلو دام زنده سه کیلو گرم علوفه در اختیار دامداران تحویل دهنده دام قرار می گیرد.

گفتنی است به منظور حمایت از دامداران عشایری میزان سیزده هزار تن علوفه از محل ذخایر استراتژیک  در اختیار استان قرار گرفته که با حمل تدریجی بین دامداران عشایری توزیع می گردد.

  • طرح خرید حمایتی  دام مازاد عشایر طرح خشکسالی
طراحی و اجرا توسط مهندسین آژمان
Top