چهارشنبه 10 خرداد 1402
اداره کل امور عشایر استان فارس

تصویب 57 میلیارد تومان اعتبارات ملی جهت تامین آب پایدار وآبرسانی سیار در مناطق عشایری فارس

مدیر کل امور عشایر فارس از تصویب 57 میلیارد تومان اعتبارات ملی جهت تامین آب پایدار و آبرسانی سیار در مناطق عشایری استان فارس خبر داد.

بهرامی اذعان داشت: با توجه به بروز شرایط خشکسالی بی سابقه در استان به منظور کاهش اثرات خشکسالی و تامین آب پایدار بهداشتی و سالم در مناطق عشایری استان با استفاده از ظرفیت های قانونی بودجه سال 1400 و پیگیری های صورت گرفته تاکنون مبلغ 57 میلیارد تومان از محل اعتبارات ملی به منظور توسعه شبکه های آب پایدار و آبرسانی سیار در مناطق عشایری استان و مصوب و به  سازمان برنامه بودجه استان اعلام گردیده است.

وی بیان داشت: با تخصیص این اعتبارات تعداد 28 طرح عمرانی در قالب توسعه مجتمع های آبرسانی در کانون های اسکان و مناطق عشایری و همچنین آبرسانی سیار تانکر در مناطق عشایری استان عملیاتی خواهد شد.

 

  • تصویب 57 میلیارد تومان اعتبارات ملی جهت تامین آب پایدار وآبرسانی سیار در مناطق عشایری فارس
طراحی و اجرا توسط مهندسین آژمان
Top