شنبه 20 خرداد 1402
اداره کل امور عشایر استان فارس

برنامه جامع ارتقاء سطح سواد، دانش و مهارت در مناطق عشایری فارس

مدیر کل امور عشایر فارس گفت: در راستای ارتقاء سطح دانش و سواد که یکی از ضروری ترین شاخص توسعه جامعه می باشد، بر این اساس به استناد اصل 30 قانون اساسی برنامه جامع ارتقاء سطح سواد، دانش و مهارت در مناطق عشایری فارس ایجاد شد.

روح الله بهرامی اظهار داشت: یکی از مهمترین شاخصهای توسعه و برخورداری  عشایر، شاخص سواد در جامعه عشایری و توسعه سطح کمی و کیفی امکانات و خدمات برای تحصیل دانش آموزان می باشد که در این راستا  تفاهم نامه ملی مابین سازمان امور عشایر ایران،سازمان تجهیز و نوسازی مدارس ایران انعقاد گردیده است.

وی اذعان داشت: از جمله وظایف پیش بینی شده در این تفاهم نامه  بررسی و انجام فرایند اجرایی تفاهم نامه بررسی نیاز سنجی انجام شده مناطق عشایری در نیاز به مدارس جدید و تجهیز مدارس موجود، پیگیری جذب منابع برای اجرای توسط کارگروه ملی طبق برنامه های مصوب و مرتبط، ایجاد راه اندازی کارگروه های متناظر در سطح استان ها می باشد.

گفتنی است کارگروه متناظر استانی به منمظور پیگیری و تسهیل  امور اجرایی تفاهم نامه با اداره کل امور عشایر فارس، سازمان نوسازی و آموزش و پرورش عشایری و آموزش و پرورش عشایر سیار برگزار شد.

  • برنامه جامع ارتقاء سطح سواد، دانش و مهارت  در مناطق عشایری فارس
طراحی و اجرا توسط مهندسین آژمان
Top