شنبه 23 تیر 1403
اداره کل امور عشایر استان فارس

استفاده از تمام ظرفیت دستگاه ها در بحران خشکسالی

  • استفاده از تمام ظرفیت دستگاه ها در بحران خشکسالی

ریس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت:  سعی شود با هم افزایی بیشتر و استفاده از تمام ظرفیت دستگاه هابحران خشکسالی را پشت سر بگذاریم، تا حق مطلب را برای این جامعه ادا کرده ودر طول خدمت مدیون این قشر از جامعه نشویم .  

احمد طمراسی اذعان داشت:منظور از خرید دام حمایتی با هدف جلوگیری از ضرر و زیان اقتصادی جامعه عشایر انجام خواهد شد، زیرا انباشت دام و نبود مرتع باعث عرضه دام توسط عشایر با قیمت‌های نازل به بازار و وارد شدن زیان به این جامعه خواهد شد.

وی با بیان اینکه حفظ مراتع هم به عنوان یکی از منابع پایه برای ما مهم است و با توجه به خشکسالی پیشرو در سال زراعی 1400 که نسبت به 50 سال اخیر بی سابقه بوده است افزود: اگر دام به همان تعداد و نسبت در مراتع ما در حال چراباشد همین حداقل پوشش گیاهی هم با یک چرای مفرط آسیب دیده و اثر مستقیم این آسیب در سال بعد به عشایر بر می گردد.

طمراسی اظهار داشت: طرح خرید حمایتی دام زنده عشایر باید شامل دام مازاد شود بدون اینکه آن را به سن خاصی  از دام  عشایری محدود کنیم تا عشایر کمترین زیان را داشته باشند.

ریس سازمان جهاد کشاورزی فارس بیان داشت: در سال جاری تداوم فعالیت عشایر به واسطه خشکسالی و فقر مراتع از یک سو و گرانی نهاده هایی چون کنستانتره، جو و کاه با سختی مواجه شده است می بایست تشکل ها و تعاونیهای عشایری در صادرات دام نفوذ داشته باشند تا سود حاصل از صادرات به عشایر برگردد.

طمراسی افزود: در سال جاری تامین نهاده های دام دراستان سه برابرشده بنابراین استان فارس آمادگی این را دارد  نسبت به جذب تمام سهمیه ها اقدام لازم را بعمل آورد.

 

 

طراحی و اجرا توسط مهندسین آژمان
Top