شنبه 5 خرداد 1403
اداره کل امور عشایر استان فارس

ضرورت تمدید پروانه چرای دام عشایر

مدیر کل امور عشایرفارس گفت: مراتع علاوه بر ارزش های زیست محیطی از ارزش های اقتصادی نیز برخوردار است و به عنوان یک بستر مناسب برای تولید محسوب می شود بنابراین بر ضرورت تمدید پروانه چرای دام عشایر تاکید کرد.

روح الله بهرامی اظهار کرد: برخورداری عشایر از طرح مرتعداری درکاهش تعرضات به مراتع  نقش موثری دارد، از این رو طرح مرتعداری تلفیقی برای عشایر منجر به ایجاد مالکیت پانزده تا سی ساله می شودو اقدام حمایتی موثری از قبیل کاشت گیاهان دارویی، چاه مالداری، طرح گردشگری و غیره برای حمایت از این جامعه مولد به شمار می‌رود

وی اذعان داشت: با توجه به دستور العمل اجرایی منابع طبیعی و آبخیزداری  و ضرورت به این امر مهم در صورت عدم تمدید، پروانه چرای دام بهره برداران عشایر ابطال و غیر قابل استفاده می باشد.

مدیر کل امور عشایرافزود: لازم است دامداران عشایر و بهره برداران از مراتع در جهت قانونی بودن نسبت به تمدید پروانه طرح های مرتع داری اقدام نمایند./

  • ضرورت تمدید پروانه چرای دام عشایر
طراحی و اجرا توسط مهندسین آژمان
Top