چهارشنبه 30 خرداد 1403
اداره کل امور عشایر استان فارس

نباید به دامپروری و کشاورزی به چشم بنگاه خیریه نگاه کنیم

وزیر جهاد کشاورزی در شورای اداری شهرستان جهرم تصریح کرد:

نباید به دامپروری و کشاورزی به چشم بنگاه خیریه نگاه کنیم بلکه باید دارای صرفه اقتصادی برای تولید کننده و به نفع مصرف کننده باشد.

سید جواد ساداتی نژاد اظهار کرد: استان فارس دارای رتبه نخست بلحاظ جمعیت عشایری در کشور است و از طرح خرید دام مازاد حمایت و اظهار داشت دام مازاد عشایری را خریداری می کنیم.

این مقام مسئول بیان داشت:راهکار دوم جهت حمایت از این قشر مولد این است که با همکاری شرکت پشتیبانی امور دام علوفه را در اختیار آنان گذاشته و بعد از فروش دامشان بدهی قیمت علوفه را پرداخت کند تا کمتر متضرر شوند و با این روش بتوانیم شرایط سخت خشکسالی را بگذرانیم.

 وی با بیان اینکه صادرات دام مازاد عشایر  در دستور کار دولت قرار دارد و با نظارت پشتیبانی امور دام و مباشرت اتحادیه انجام خواهد شد افزود: اعتقاد بر این است که بازار را به اتحادیه و تشکل ها و دامداران و تولیدکنندگان واگذار نماید.

  • نباید به دامپروری و کشاورزی به چشم بنگاه خیریه نگاه کنیم
طراحی و اجرا توسط مهندسین آژمان
Top