شنبه 20 خرداد 1402
اداره کل امور عشایر استان فارس

برخورداری عشایر از سه طرح بهداشتی و آبرسانی در سفر هیئت دولت به استان فارس

مدیر کل امور عشایر فارس از برخورداری سه طرح بهداشتی و آبرسانی مصوبات سفر هیئت دولت در مورخ بیست و دوم مهر ماه به استان فارس به منظور ارتقای کیفیت زندگی عشایر خبر داد.

روح الله بهرامی اظهار کرد: با اجرای این سه طرح مبلغی بیش از 700 میلیارد ریال به جامعه عشایری جهت ارتقاء شاخص های برخورداری و توسعه منابع انسانی هزینه خواهد شد.

مدیر کل امور عشایر فارس گفت: یکی از این مصوبات برنامه سطح برخورداری عشایر از خدمات بهداشت و درمان در مناطق عشایری به خصوص در زمان کوچ و پوشش خدمات حمایتی بهداشتی است، که در ادامه بهره برداری از 38 کانکس بهداشتی که در اختیار این قشر مولد بوده است، در این راستا با تصویب ساخت 10 خانه بهداشت سیار عشایری با معرفی به استان در سال 1400 با مسئولیت بنیاد  مستضعفان در جهت رسیدن به اهداف تعیین شده در برنامه است.

وی با بیان اینکه برخورداری عشایر از آب آشامیندنی دربعضی از مناطق عشایر امکان پذیر نیست افزود: با توجه به فرسوده بودن ناوگان آبرسانی موجود و جایگزینی ناوگان جدید تصویب خرید 20 دستگاه خودرو آبرسانی برای عشایر توسط سازمان برنامه و بودجه کشور در سال 1400 و مابقی اعتبار خرید 10 دستگاه دیگر از طریق منابع صندوق توسعه کار آفرینی امید با اختصاص تسهیلات و تضمین از سوی سازمان عشایر تامین گردد.

بهرامی بیان داشت:سومین طرح از این مصوبات تهیه 1000 عدد مخزن پانصد لیتری برای ذخیره آب  خانوار عشایر که در مسیر های صعب العبور می باشند و از نعمت آشامیندنی لوله کشی برخوردار نیستند، خواهد بود.

 

  • برخورداری عشایر از سه طرح بهداشتی و آبرسانی در سفر هیئت دولت به استان فارس
طراحی و اجرا توسط مهندسین آژمان
Top