شنبه 5 خرداد 1403
اداره کل امور عشایر استان فارس

خانه خلاقیت عشایری در استان فارس راه اندازی خواهد شد

نشست ریاست و معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس با مدیرکل امور عشایر فارس جهت بررسی و امکان سنجی انعقاد تفاهم نامه ایجاد خانه خلاقیت با محوریت ایده ها و تولیدات عشایری استان برگزار شد.

مدیرکل امور عشایر فارس با اشاره و تاکید بردو راهبرد اساسی مدنظر امور عشایر فارس که شاخص کیفیت توسعه زندگی و تنوع در تولید و اشتغال عشایر بوده و همچنین پنج محور تنوع در اشتغال عشایری منجمله بومگردی و گردشگری، صنایع دستی، شرکت های دانش بنیان، زنجیره گوشت قرمز و گیاهان دارویی می باشد گفت: باید تمام توان خود را در جهت رسیدن به نقاط تعالی و رشد حداکثری بکار برد لذا در این راستا از تمامی ظرفیت ها و تفاهم نامه های مشترک با سازمان ها، ادارات و به خصوص دانشگاه ها که پایگاه علم و فناوری هستند حمایت می کنیم.

بهرامی اظهار داشت:  فناوری های نوین باید در دسترس عموم مردم وجامعه عشایری استان قرار گیرد و با توجه به اینکه عشایر استان فارس دارای افراد تحصیل کرده و دانش آموخته زیادی است که تجربه گذشتگان خود را حفظ و در تلاش برای بروزرسانی آنها با زندگی امروز هستند و وظیفه ما است با در اختیار گذاشتن پتانسیل های موجود در به خصوص دانشگاه ها والبته با حفظ سنت ها و شاکله زندگی عشایری، آنها را به سمت استفاده از فناوری های نوین در جهت افزایش کیفیت زندگی شان سوق دهیم.

ریاست دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس با توضیح اینکه رویکرد موجود در جامعه این است که امور عشایر متولی جامعه عشایری می باشد که این جامعه حافظ سنت و فرهنگ های اصیل ایرانی است گفت با توجه به پتانسیل های علمی و عملیاتی دانشگاه ها در نظر دارند همچون تفاهمنامه ها منعقد در گذشته با تبادل نظر درخصوص مفاد تفاهم نامه ای جهت پیش بینی زمینه های بیشتر همکاری و بهره گیری از توان علمی دانشگاه در تامین خدمات به روز به جامعه عشایر و حرکت در مسیر علمی سازی و دانش بنیان کردن ایده ها و فعالیت های عشایر صورت پذیرد.

قائدی در ادامه گفت نظر بر این است با توجه به بررسی ها و تحقیقات صورت گرفته طرحی با نام خانه خلاقیت عشایری راه اندازی شود تا در این مجموعه عشایری که دارای ایده های کاربردی و عملیاتی هستند با حصور اساتید و مشاورین علمی طرح را بررسی و در صورت امکان با حمایت های مادی و معنوی بتواند این طرح ها و ایده های عشایری را با ادغام علوم و فناوری های جدید به مرحله تولید رساند.

در حاشیه این نشست و در راستای تفاهم نامه منعقده بین اداره کل امور عشایر فارس و دانشگاه آزاد اسلامی فارس در سال 1399؛ قرارداد مشاوره پژوهشی با موضوع ژئوفیزیک چاههای تامین آب آشامیدنی در پنج منطقه عشایری استان امضا و مبادله شد.

گفتنی است در سال های قبل نیز تفاهم نامه هایی با دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز و مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی در ابعاد مختلف تنظیم و مورد بهره برداری قرار گرفته است.

طراحی و اجرا توسط مهندسین آژمان
Top