شنبه 5 خرداد 1403
اداره کل امور عشایر استان فارس

باتوجه به نزول رحمت الهی و بارش های اخیر، اثرات خشکسالی در حوزه عشایر وجود دارد

بهرامی مدیرکل امور عشایر فارس:

باتوجه به نزول رحمت الهی و بارش های اخیر، اثرات خشکسالی در حوزه عشایر وجود دارد

مدیرکل امور عشایر فارس در جلسه بررسی و تامین آب شرب 2 سایت اسکان عشایری مصوب شورای برنامه ریزی استان در شهرستان مهر گفت: تسریع در صدور مجوز برای تامین آب عشایر متقاضی اسکان ضرورت دارد. همچنین وی پیگیری مراجع ذیربط مثل سازمان آب منطقه ای و آبفای استان برای حل مشکلات موجود را امیدبخش خواند.

وی در ادامه گفت با تعیین و تکلیف مجوزهای قانونی چاه قطعا اداره کل امور عشایردر خصوص تجهیز و احداث خطوط انتقال از محل منابع ملی اقدام خواهد کرد.

  • باتوجه به نزول رحمت الهی و بارش های اخیر، اثرات خشکسالی در حوزه عشایر وجود دارد
طراحی و اجرا توسط مهندسین آژمان
Top