شنبه 23 تیر 1403
اداره کل امور عشایر استان فارس

حمایت از عشایر با صادرات دام

ریئس سازمان جهاد کشاورزی فارس  گفت: فلسفه صدور مجوز صادرات دام عشایر حمایت از عشایر در شرایط خشکسالی، بهبود بازار خرید و فروش دام بود.

مجتبی دهقانپور در این جلسه تاکید کرد براساس اهداف صادرات دام، نظارت و کنترل در خصوص خرید دام از عشایر توسط اتحادیه تعاونی های عشایری در دستور کار قرار گیرد افزود: درخصوص پرداخت مطالبات عشایر فروشنده دام تضامین و اقدامات لازم بعمل آید.

 مدیرعامل اتحادیه دامداران متحرک ایران در جلسه بررسی روند صادرات دام در استان بیان داشت: سیاست های مهم دولت و وزارت جهاد کشاورزی در راستای حمایت از دام عشایر و در راستای کاهش اثرات خشکسالی شامل خرید حمایتی دام مازاد، تامین علوفه دام مولداست.

 خرم اظهار داشت: صدور مجوز صادرات 150 هزار راس دام عشایر می باشد که در این مرحله در استان فارس در خصوص صادرات دام عشایر قرارداد صادرات 45 هزار راس دام با شرکت های مجری بر اساس دستورالعمل صادرات دام منعقد گردیده است.

بیات مدیرکل امور تعاونی های سازمان امور عشایر بیان داشت: بر اساس دستورالعمل ابلاغی به منظور نظارت بر کیفیت صادرات دام در استان ها کمیته ای باحضور رئیس اداره تعاونی ها، رئیس اداره حراست و رئیس اداره امور عشایر شهرستان مربوطه تشکیل و در خصوص بررسی فرآیند دام خریداری شده به منظور صادرات راستی آزمایی و مستند سازی بعمل آید.

  • حمایت از عشایر با صادرات دام
طراحی و اجرا توسط مهندسین آژمان
Top