چهارشنبه 30 خرداد 1403
اداره کل امور عشایر استان فارس

ارائه خدمات توانبخشی به افراد دارای معلولیت در جامعه عشایری

مدیر کل امور عشایر فارس گفت: در راستای اجرای قانون حمایت  از حقوق افراد دارای معلولیت و به منظور گسترش  ارائه خدمات توانبخشی مبتنی بر جامعه،  CBR  افراد دارای معلولیت عشایر  تفاهم نامه چهارجانبه انعقاد شد .

روح اله بهرامی بیان داشت: با پیگیری اداره کل امور عشایر و همکاری اداره کل بهزیستی استان فارس ، توانبخشی مبتنی بر جامعه CBR برای توانخواهان جامعه عشایری راه اندازی و تاکنون با توجه به پیش بینی 3000 نفری توانخواهان عشایر استان، تعداد 1640توانخواه عشایری شناسایی و خدمات لازم به آنها ارایه می گردد.

وی افزود : این تفاهم نامه چهارجانبه مابین اداره کل امور عشایرفارس، اداره کل بهزیستی،  آموزش و پرورش عشایر و سپاه عشایر استان جهت ارائه خدمات به جامعه عشایری و حل مشکلات معلولین منعقد و امضاء گردید.

مدیر کل امورعشایر فارس هدف از امضاء این تفاهم نامه را شناسایی، نیازسنجی و ارائه خدمات آموزشی، توانمندسازی و خدمات  توانبخشی مبتنی بر جامعه به جامعه عشایری دانست و ابراز امیدواری نمود با توجه به نیاز جامعه عشایری به این طرح بتوانیم با همکاری و همدلی که بین دستگاه های مربوطه این اداره کل بهزیستی،  طرح را عملیاتی کنیم و اثر بخشی آن را در ارتقاء وضعیت معلولین در خانوارهای عشایری ببینیم .

  • ارائه خدمات توانبخشی  به افراد دارای معلولیت در جامعه عشایری
طراحی و اجرا توسط مهندسین آژمان
Top