چهارشنبه 10 خرداد 1402
اداره کل امور عشایر استان فارس

حمایت دستگاههای دولتی از جامعه عشایری

در دیدار مدیر کل امور عشایر فارس با نماینده شهرستان های شیراز و زرقان در مجلس شوراهای اسلامی، عزیزی گفت: زندگی عشایر زندگی خاصی است و با توجه به شرایط خشکسالی و اقلیمی نیازمند حمایت از سوی تمام دستگاه های دولتی به جامعه عشایری است.

ابراهیم عزیزی ضمن قدر دانی ازفعالیت های صورت گرفته در جهت خدمات رسانی به عشایر افزود: اقدامات مبنایی جهت بهبود خدمات رسانی به عشایر در قالب تصویب قوانین مترقی، شناسایی و مطالعه نیازمندی های جامعه عشایر، تمرکز بیش از پیش بر حل و فصل مشکلات جامعه تولید گر عشایر با هم افزایی و همکاری دستگاه های متولی، رفع موانع تولید آن ها با مدیریت جهادی همت گماشته شود. لذا باید باتوجه به شرایط و موانع موجود در این راستا شناسایی دقیقی صورت گرفته تا این مشکلات در سطوح مختلف وزارت جهاد کشاورزی، سازمان امور عشایر کشور، مجلس شوراهای اسلامی و یا مراجع ذیربط استانی حل و فصل گردد.

وی با بیان جایگاه عشایر در پهنه استان فارس و اهمیت جامعه عشایری و بر اجرای طرح های تولیدی زنجیره ای به منظور اشتغال زایی و حفظ عشایر به عنوان ذخیره فرهنگی و تولید کنندگان خود کفایی کشور تاکید و افزود: نمایندگان استان فارس آمادگی کامل جهت حل مشکلات عشایر فارس دارند.

مدیرکل امور عشایر با اشاره به تنوع اقلیمی و شرايط موجود در استان فارس که موجب سازگاري و شكل گيري بزرگترين جامعه عشايري كشور در اين استان شده، در واقع قطب عشاير كشور محسوب مي شود افزود: توانمندی های عشایر و نقش عشایر در تولیدات گوشت، صنایع دستی وغیره با کمترین برخورداری از امکانات بیشترین نقش را در تولید استان و کشور را دارندو نیاز به حمایت بیشتری از سوی دولت دارند.

 عبدالحمید کریمی با بیان جایگاه پراهمیت عشایر با بیان مشکلات از جمله تسهیلات با بهره کم، جهت تامین نهاده های دامی و تامین علوفه  با هدف پروار نمودن دام  و رسیدن به وزن مطلوب دام و ایجاد اشتغال پایدار در جامعه عشایر، مشکلات ایل راه های عشایری ، اطراقگاه های عشایری، عدم آنتن دهی موبایل در بعضی از مناطق عشایری، تبدیل پروانه چرا به عنوان سندی در بانکها به منظور وثیقه  خواستار حمایت نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در احقاق حق عشایر شد.

  • حمایت دستگاههای دولتی از جامعه عشایری
طراحی و اجرا توسط مهندسین آژمان
Top