چهارشنبه 30 خرداد 1403
اداره کل امور عشایر استان فارس

تصویب 4 طرح پژوهشی اداره کل امور عشایر استان فارس

مدیر کل امور عشایر فارس گفت: جامعه عشایری به خاطر عنصر اساسی "حرکت" و تعامل نزدیک با "محیط‌زیست" وجه تمایز اساسی با جامعه "ایستا و ساکن" روستا و شهر دارد که این خصیصه، نگاه ویژه‌تر، تخصصی‌تر و پژوهش‌گرایانه‌تری را می‌طلبد، که طرح های پژوهشی در حوزه عشایری افزایش یابد.

عبدالحمید کریمی گفت: در سال 1400، ۵ محور پژوهشی در کارگروه و پژوهش و فناوری شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان فارس، تعیین و بر مبنای آن، عناوین پژوهشی به کارگروه ارائه شد و با دفاعیات علمی و فنی که از عناوین پیشنهادی اداره کل امور عشایر استان فارس در جلسات صورت گرفت که 4 عنوان پژوهشی مصوب شد.

وی بیان داشت: هدف عمده این طرحهای پژوهشی اداره کل امور عشایر فارس تنوع بخشی به اشتغال و معیشت عشایر با شناسایی پتانسیل های طرح های گردشگری عشایری که طرح های مرتعداری عشایری، شناخت وضعیت شاخص‌های بهداشتی جامعه عشایر استان و تهیه فرمول جیره غذایی خاص دام های عشایری می باشد.

مدیر کل امور عشایرفارس با بیان اینکه طی 4 سال گذشته، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس اقدام به متمرکز نمودن اعتبارات پژوهشی موضوع 7 ماده ۵۶ نموده و هر ساله در قالب کارگروه آموزش و پژوهش ذیل شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، محورهای پژوهشی استان تعیین و به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ می‌شود،افزود:بر مبنای محورهای پژوهشی، عناوین پژوهشی از سوی دستگاه‌های اجرایی تهیه و پس از تصویب در کارگروه داوری توسط حداقل ۲ داور، طرحهای تایید شده توسط داوران در سامانه ماده 56 وزارت علوم تحقیقات و فناوری ثبت و پس از صدور کد سمات تامین اعتبار و جهت انعقاد قرارداد به دستگاههای اجرایی ابلاغ می شوند.

  • تصویب 4 طرح پژوهشی اداره کل امور عشایر استان فارس
طراحی و اجرا توسط مهندسین آژمان
Top