شنبه 23 تیر 1403
اداره کل امور عشایر استان فارس

صیانت و ایجاد اشتغال در جهت پیشگیری از مهاجرت در جامعه عشایر

اساسا مهاجرت از جامعه تولیدکننده به جامعه مصرف‌کننده پدیده مذمومی است که باعث نابودی اقتصاد تولیدی می‌شود. عشایر علی رغم اینکه سومین جامعه استان فارس را تشکیل داده و حدود 3 درصد جمعیت استان را تشکیل می‌دهند اما از یک طرف، نقش پراهمیت و قابل توجهی در بخش تولید به لحاظ ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری داشته بطوریکه بالاترین نرخ اشتغال و پایین‌ترین نرخ بیکاری متعلق به این جامعه است و از طرف دیگر، نقش تعیین‌کننده‌ای در امنیت غذایی استان و حتی کشور با تولید گوشت و فراورده های دامی دارد.

به منظور پیشگیری از مهاجرت عشایر از بخش تولید و ورود به بخش‌های غیرتولیدی و مصرفی و حاشیه‌نشینی در مجاورت شهرها و گاها روستاها، ایجاد اشتغال در جامعه عشایر بوده که در سالهای گذشته بویژه در دولت تدبیر و امید و با تاسی از منویات و تاکید مقام معظم رهبری با محوریت اقتصاد مقاومتی، اشتغال و رونق تولید، با جدیت بیشتری پیگیری نموده است.

با توجه به تکالیف تعیین شده ایجاد اشتغال در سطح استان جهت دستگاه‌های اجرایی، این اداره کل در سال 1400 متعهد به ایجاد 395 اشتغال موقت و دائم بوده که خوشبختانه در سه محور بهسازی امور تولید، خدمات مطالعاتی و عمرانی و فعالیت های مربوط به تشکل های عشایری، موفق به ایجاد 432 اشتغال گردید و با پیگیری اداره مطالعات، اشتغال ایجاد شده در سامانه رصد اشتغال، ثبت و کد رهگیری برای آنها صادر شد و در بین شهرستان های استان، بیشترین اشتغال ثبت شده متعلق به اداره امور عشایر شهرستان کازرون و داراب بود.

همچنین در راستای برنامه راهبردی و عملیاتی این اداره کل در سال 1401، برنامه ایجاد اشتغال دائم و موقت اداره کل امور عشایر استان فارس با برش شهرستانی و با تلاش در جهت تحقق شعار سال تولید، دانش بنیان؛ اشتغال آفرین تا مرداد سالجاری، 76درصد تعهدات اشتغال این اداره کل امور عشایر فارس ثبت سامانه رصد شده است.

اداره کل امور عشایر پس از سازمان جهاد کشاورزی، صمت، کمیته امداد، بهزیستی و میراث فرهنگی و... ششمین دستگاه اجرایی استان به لحاظ بالاترین نفرات اشتغال در بین دستگاه های استان است.

  • صیانت و ایجاد اشتغال در جهت پیشگیری از مهاجرت در جامعه عشایر
طراحی و اجرا توسط مهندسین آژمان
Top