دوشنبه 25 تیر 1403
اداره کل امور عشایر استان فارس

در اثر بارش ها خسارت های زیادی به زیر ساخت های عشایری به ویژه ایلراه ها وارد شده است

مدیر کل امور عشایر فارس گفت: با توجه به نقطه ای بودن بارش های اخیر خسارت های زیادی به زیر ساخت های عشایری به ویژه ایلراه ها و جاده های دسترسی به تاسیسات زیربنایی در مناطق عشایری وارد شده است.

عبدالحمید کریمی اظهار داشت: از آنجا که جاده های عشایری؛ شریان های آبرسانی سیار و تامین خدمات زیربنایی و بهداشتی به عشایر می باشد،  بهسازی و در مدار بهره برداری قرار دادن آن ها از اهمیت بسیار بالایی برخورداراست.

وی با بیان اینکه جاده های عشایری از لحاظ تقسیم بندی وزارت راه، پایین تر از جاده های درجه سه  روستایی دسته بندی می گردندافزود: طبق آئین نامه ساماندهی عشایر اداره کل امور عشایر صرفا اعتبارات مرمت و راه گشایی در اختیار دارد و اعتبارات جاده سازی به عهده وزارت راه و شهرسازی می باشد، بنابراین می طلبد که اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای در این خصوص همراهی و همکاری لازم را داشته باشد.

مدیر کل امور عشایر فارس اذعان داشت: ارزیابی دقیق ریالی اثرات و خسارات ناشی از سیل های اخیر بر جامعه عشایری در پایان بارش های جاری انجام خواهد شد.

  • در اثر بارش ها خسارت های زیادی به زیر ساخت های عشایری به ویژه ایلراه ها وارد شده است
طراحی و اجرا توسط مهندسین آژمان
Top