شنبه 23 تیر 1403
اداره کل امور عشایر استان فارس

فعال شدن مجدد پنل اخبار اداره کل امور عشایر فارس

باعنایت به دسترسی محدود به اینترنت و بارگذاری اخبار و عملکرد اداره کل امور عشایر فارس، به اطلاع می رساند واحد روابط عمومی اخبار و عملکرد این اداره کل  طی 14 روز گذشته را در روزهای آتی ارسال و اطلاع رسانی صورت خواهد گرفت.

طراحی و اجرا توسط مهندسین آژمان
Top