چهارشنبه 30 خرداد 1403
اداره کل امور عشایر استان فارس

بازدید از ایلراه غرب شیراز

بمنظور مساعدت و تسهیل در حرکت عشایر کوچنده از شهر شیراز، کریمی مدیرکل امور عشایر فارس و هیئت همراه، غلامی معاون شهردار شیراز، کیانی عضو شورای شهر شیراز و تنی چند از اعضای شورای شهر در راستای تاکید ایمانیه استاندار فارس و مصوبه مربوطه در جلسه شورای عشایری استان، از ایلراه غرب شیراز در جهت پیش بینی تمهیدات و تجهیز این ایلراه بازدید بعمل آوردند.

طراحی و اجرا توسط مهندسین آژمان
Top