شنبه 23 تیر 1403
اداره کل امور عشایر استان فارس

دیدار کریمی مدیرکل امور عشایر فارس با سنگی معاون بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

مشروح خبر اطلاع رسانی خواهد شد...

طراحی و اجرا توسط مهندسین آژمان
Top