شنبه 23 تیر 1403
اداره کل امور عشایر استان فارس

نشست اعضای شورای مشورتی عشایری استان فارس برگزار شد

نشست اعضای شورای مشورتی عشایری استان فارس با حضور استاندار فارس، مدیرکل امور عشایر فارس و فرمانده سپاه عشایر فارس برگزار شد.

در این جلسه استاندار فارس ضمن توجه به نظرات، پیشنهادات و درخواست های اعضا حاضر در جلسه گفت استفاده از نظر مشورتی شما برای من فرصت است. لازم است تعامل و همکاری کمیته فرهنگی عشایر با دستگاه های متولی فرهنگ در استان مورد توجه قرار گیرد.

استاندار فارس با اشاره بر اینکه، برای حل برخی از مسائل عشایر، پیگیری هایی در سطح ملی انجام شده است، افزود: نقشه جغرافیایی مناطقی که در پوشش آنتن دهی مخابراتی دچار مشکل هستند را با ذکر اولویت اعلام کنید.

دکتر ایمانیه خواستار ارائه گزارش توزیع جغرافیایی عشایر کوچ نشین و ساکن، در کل استان به تفکیک شهرستان ها شد و افزود: پیوست های علمی برای استفاده در رویدادهای فرهنگی تدوین شود.

وی از اختصاص دفتر به این شورا در استانداری خبر داد و افزود: تشکیل مستمر جلسات هیات اندیشه ورز و جمع بندی نتایج آن برای استفاده در امور مربوطه بسیار مهم و ضروری است.

در ادامه جلسه کریمی مدیرکل امور عشایر فارس گزارش عملکرد 7ماهه سالجاری را ارائه نمود و با پیشنهاد ایشان، ۲۰ نفر از عشایر استان احکام عضویت خود در این شورا را از استاندار فارس دریافت کردند.

در پایان جلسه مسائل، مشکلات و درخواست هایی که نیاز به دستور مستقیم استاندار فارس جهت رفع و تسهیل امورات جامعه عشایری داشت مصوب گردید.

طراحی و اجرا توسط مهندسین آژمان
Top