چهارشنبه 10 خرداد 1402
اداره کل امور عشایر استان فارس

حضور کریمی مدیرکل امور عشایر فارس در مناطق عشایری شهرستان فسا

مدیرکل امور عشایر فارس امروز با حضور در جلسه مجمع عمومی عادی و فوق العاده شرکت تعاونی عشایری منطقه فسا با عشایر شهرستان و سرگروه های تعاونی عشایری آن دیدار نمود.

در این جلسه تعدادی از سرگروه های تعاونی عشایری در دیدار چهره به چهره با کریمی با اشاره به گستردگی حضور عشایر در مناطق عشایرنشین شهرستان فسا به مسائل، مشکلات و موانع زندگی عشایر شهرستان منجمله مشکلات آبرسانی، خرابی راه ها و مشکلات راهگشایی ایلراه ها، صادرات دام، خشکسالی، افت قیمت دام های عشایر، گرانی نهاده های دامی و عدم افزایش قیمت دام خواستار اجرای تدابیری از اداره کل امور عشایر بودند.

کریمی مدیرکل امور عشایر فارس نیز در همین راستا با اشاره به اینکه از اهداف اصلی فعالیت های اداره کل امور عشایر فارس بررسی، پیگیری و حل تک تک مشکلات یاد شده از سوی عشایر مناطق عشایرنشین استان است گفت برای نیل به این اهداف منجمله تدابیر اندیشیده شده، اعطا تسهیلات ارزان قیمت به عشایر، تسهیلات زنجیره گوشت قرمز بصورت یکساله، حل و فصل مشکلات ناشی از ضمانت نامه های بانکی در اعطا تسهیلات بانکی به عشایر با مدیران ارشد بانکی استان و... می باشد.

مدیرکل امور عشایر فارس در ادامه طی جلسه ای با همکاران اداره امور عشایر شهرستان فسا نیز از ایجاد میز گیاهان دارویی و صنایع دستی در شهرستان ها در جهت تولید، فرآوری و فروش محصولات عشایری با مدیریت اداره طرح و برنامه اداره کل و با همکاری و هماهنگی همکاران شهرستان ها خبر داد.

کریمی و هیئت همراه در ادامه حضور در شهرستان فسا بصورت میدانی از مناطق عشایری بازدید نمود که در این میان ضمن حضور در منطقه چاه قوچ، از موتورخانه خط انتقال چاه پهن و چاه زیتونک و خط انتقال و کانون اسکان زیتونک به بررسی شرایط آنها پرداختند.

طراحی و اجرا توسط مهندسین آژمان
Top