چهارشنبه 29 فروردین 1403
اداره کل امور عشایر استان فارس

دیدار کریمی مدیرکل امور عشایر فارس با سرگروه های تعاونی عشایری سروستان و خرامه

در این جلسه تعدادی از سرگروه های شرکت تعاونی عشایری میان جنگل در دیدار چهره به چهره با کریمی و همکاران اداره کل امور عشایر و مدیران امور عشایر شهرستان های تابعه، مسائل و مشکلات مناطق عشایرنشین شهرستان های سروستان و خرامه، منجمله توزیع آرد، تسهیلات ارزان قیمت، صدور دفترچه های جدید عشایری، اعتبارات، مشکلات آبرسانی، خرابی راه ها و مشکلات راهگشایی ایلراه ها، خشکسالی، گرانی نهاده های دامی و... را مطرح نموده و خواستار اجرای تدابیر راهبردی از اداره کل امور عشایر بودند.

کریمی مدیرکل امور عشایر فارس نیز در همین راستا با اشاره به اینکه از اهداف اصلی فعالیت های اداره کل امور عشایر فارس بررسی، پیگیری و حل تک تک مشکلات یاد شده از سوی عشایر مناطق عشایرنشین استان است گفت برای نیل به این اهداف منجمله تدابیر اندیشیده شده، اعطا تسهیلات ارزان قیمت به عشایر، تسهیلات زنجیره گوشت قرمز بصورت یکساله، حل و فصل مشکلات ناشی از ضمانت نامه های بانکی در اعطا تسهیلات بانکی به عشایر با مدیران ارشد بانکی استان و... می باشد.

طراحی و اجرا توسط مهندسین آژمان
Top