شنبه 20 خرداد 1402
اداره کل امور عشایر استان فارس

دکتر کریمی در سفر 2 روزه به نورآباد در جمع سرگروه های شرکت تعاونی عشایری جاوید حضور یافت

دکتر کریمی در سفر خود با حضور در جمع سرگروه های شرکت تعاونی عشایری جاوید شهرستان ممسنی و بررسی مشکلات و موانع موجود در این شرکت، دستورات لازم نسبت به تعیین تکلیف حسابرسی و ترازنامه شرکت تعاونی در درخصوص مرتفع نمودن مشکلات موجود در شرکت مورد نظر، در اسرع وقت را تذکر و به عوامل شرکت تعاونی، تشکیل مجمع عمومی جهت انتخاب مدیرعامل وهئیت مدیره جدید در صورت لزوم را در دستور کار قرار داد.

طراحی و اجرا توسط مهندسین آژمان
Top