شنبه 5 خرداد 1403
اداره کل امور عشایر استان فارس

بازدید از گلخانه قره بس پیر سرخ و کانون اسکان عشایری قره بس و گرمیش ممسنی در سفر 2 روزه به نورآباد

پیرو اخبار سفر 2 روزه مدیرکل امور عشایر فارس و هیئت همراه به شهرستان نورآباد:

در ادامه حضور مدیران استانی و شهرستانی در سفر 2 روزه به شهرستان نورآباد، هیئت حاضر در شهرستان، از گلخانه قره بس پیر سرخ به متراژ یک هکتار و کانون اسکان عشایری قره بس و گرمیش ممسنی نیز بازدید نمودند.

طراحی و اجرا توسط مهندسین آژمان
Top