دوشنبه 25 تیر 1403
اداره کل امور عشایر استان فارس

حضور دکتر کریمی مدیرکل امور عشایر فارس در آئین افتتاح غرفه های توانمندی های عشایر در سازمان جهاد

دکتر کریمی مدیرکل امور عشایر فارس به همراه مدیران ارشد سازمان جهاد کشاورزی استان فارس در آئین افتتاح غرفه های از مزرعه تا سفره با محوریت ارائه توانمندیی های عشایر، کشاورزان، دامداران و... در مسیر منتهی به ساختمان سازمان جهاد کشاورزی حضور یافت.

طراحی و اجرا توسط مهندسین آژمان
Top