شنبه 5 خرداد 1403
اداره کل امور عشایر استان فارس

دیانتی مدیرکل دیوان محاسبات استان فارس: ایلراه های عشایری استان در اسرع وقت تعیین و تکلیف شود

فرهنگ دیانتی در نشست هم افزایی با مدیرکل و مدیران ستادی اداره کل امور عشایر فارس با اشاره به جایگاه ویژه جامعه عشایری در کشور و استان گفت: از گذشته تا به امروز عشایر در تمامی زمینه ها همچون جوامع شهری و روستایی در راستای اعتلای نظام مقدس جمهوری اسلامی نقش خود را به خوبی ایفا کرده است.
مدیرکل دیوان محاسبات فارس عشایر استان را قومی مولد، وظیفه مند و تاثیرگذار دانست و افزود این جامعه در بسیاری از مسائل نسبت به جوامع دیگر خدمات کمتری دریافت کرده است، لذا مشکلاتشان نیز باید در اولویت دستگاه ها اجرائی باشد.
دیانتی در ادامه به نقش عشایر در حفاظت از مرزها، حفظ منابع غیرقابل دسترس، حفاظت از مراتع و... گریزی زد و گفت همانطور که عشایر در بسیاری از مواقع همچون آتش سوزی های مراتع و... همراه دستگاه های متولی هستند باید حداقل نیازهای آنها نیز مثل مسیرهای دسترسی ایل راه ها، اتراق گاه ها، کوچ و خدمات کوچ در اسرع وقت تعیین و تکلیف گردد.
عبدالحمید کریمی مدیرکل امور عشایر فارس نیز با ارائه گزارشی از شرایط عشایر در نقاط مختلف استان و بارندگی های مطلوب در یکسال گذشته در شهرهای شمالی استان که بعنوان ییلاق عشایر محسوب میگردد اشاره نمود و گفت در مدیریت و برنامه ریزی ادوار گذشته استانداری فارس، امور عشایر حضوری نداشت و همین مسئله در تصمیم گیری های کلان استان باعث ایجاد خلل و عدم درنظر گرفتن عشایر در مناسبات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و... می گردید که با پیگیری های صورت گرفته از سال گذشته به دستور استاندار فارس، مدیرکل امور عشایر بعنوان نماینده عشایر استان فارس در جلسات شورای مدیریت مدیریت و برنامه ریزی توسعه استان حاضر و مسائل و مشکلات آنها را پیگیری می نماید.

طراحی و اجرا توسط مهندسین آژمان
Top