شنبه 5 خرداد 1403
اداره کل امور عشایر استان فارس

تفاهم نامه دو جانبه فرهنگی اجتماعی اداره کل امور عشایر فارس و کمیته امداد امام خمینی (ره) منعقد شد

در نشست مدیران کل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان فارس و اداره کل امور عشایر فارس، تفاهم نامه دو جانبه کمیته امداد امام خمینی(ره) و اداره کل امور عشایر فارس با موضوع استفاده و بهره گیری حداکثری از توان و ظرفیت های طرفین، هم افزایی و تعامل سازنده برای رفع نیازها و مشکلات جامعه عشایری استان فارس منعقد گردید.

کریمی مدیرکل امور عشایر فارس گفت یکی از مباحثی که در ارائه خدمات به جامعه عشایری استان مغفول مانده است، ارائه خدمات فرهنگی و اجتماعی است، لذا در همین راستا طی مکاتبات و پیگیری های مستمر با ایمانیه استاندار فارس، برای اولین بار در استان فارس، اولین جلسه شورای فرهنگی عشایری استان برگزار گردید که منجر به دستور استاندار فارس مبنی بر تشکیل معاونت فرهنگی و اجتماعی در اداره کل امور عشایر فارس گردید و از دیگر مصوبات این جلسه دستور استاندار فارس در راستای پیاده سازی آئین نامه ساماندهی عشایر و در جهت انعقاد تفاهم نامه فرهنگی و اجتماعی با تمامی دستگاه های اجرائی استان بوده است که اداره کل کمیته امداد امام خمینی (ره) در این مورد پیش قدم بوده است.

موصلی مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) فارس در ادامه گفت این اداره کل توانایی های گسترده در سطح استان و کشور را در اختیار دارد که باعث گردیده منابع متنوع استانی و ملی در دسترس این اداره کل باشد لذا میتوان در راستای پیشبرد اهداف عالیه جامعه هدف عشایری از آن بهره برد.

طراحی و اجرا توسط مهندسین آژمان
Top