شنبه 20 خرداد 1402
اداره کل امور عشایر استان فارس

تفاهم نامه چهارجانبه فرهنگی،اجتماعی کمیته امداد امام خمینی (ره) با ادارات عشایری استان فارس منعقد شد

در نشست مدیران کل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان فارس، اداره کل امور عشایر فارس، سپاه عشایر فارس و آموزش و پرورش عشایری فارس؛ تفاهم نامه چهارجانبه توسعه همکاری های مشترک در جهت ارتقاء شاخص های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و معیشتی جامعه هدف عشایری استان فارس منعقد گردید.

عبدالحمید کریمی مدیرکل امور عشایر فارس گفت عشایر بعنوان یکی از سه جامعه شهری، روستایی و عشایری نقش موثری در رشد و تعالی اهداف نظام جمهوری اسلامی داشته است که با کمترین چشمداشت بعنوان یک قشر مولد، حافظ امنیت، حافظ محیط زیست و منابع طبیعی و... نقش موثری داشته اند.

کریمی در ادامه افزود یکی از مباحثی که در ارائه خدمات به جامعه عشایری استان مغفول مانده است، ارائه خدمات فرهنگی و اجتماعی است، لذا در همین راستا طی مکاتبات و پیگیری های مستمر با ایمانیه استاندار فارس، برای اولین بار در استان فارس، اولین جلسه شورای فرهنگی عشایری استان برگزار گردید که منجر به دستور استاندار فارس مبنی بر تشکیل معاونت فرهنگی و اجتماعی در اداره کل امور عشایر فارس گردید.

مدیرکل امور عشایر فارس با اشاره به اولین جلسه شورای فرهنگی عشایر استان گفت، از دیگر مصوبات این جلسه دستور استاندار فارس در راستای پیاده سازی آئین نامه ساماندهی عشایر و در جهت انعقاد تفاهم نامه فرهنگی و اجتماعی با تمامی دستگاه های اجرائی استان بوده است که اداره کل کمیته امداد امام خمینی (ره) در این مورد پیش قدم بوده است.

مرتضی موصلی مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) فارس نیز افزود عشایر از گذشته بعنوان خیرین و عاملین اجرای احکام الهی در استان فارس بوده اند، بطوریکه عشایر استان در ادای فریضه زکات و کمک های مومنانه و خیرین عشایری نقش بسزایی داشته اند.

موصلی در ادامه گفت این اداره کل توانایی های گسترده در سطح استان و کشور را در اختیار دارد که باعث گردیده منابع متنوع استانی و ملی در دسترس این اداره کل باشد لذا میتوان در راستای پیشبرد اهداف عالیه جامعه هدف عشایری از آن بهره برد.

وی با اشاره به اینکه باید جامعه هدف عشایری خدمات گیرنده مشخص گردند گفت بسیاری از ظرفیت های خدمات مشاوره ای خانواده، ازدواج، تحصیلی، اردوهای سیاحتی و زیارتی، خرید تضمینی صنایع دستی، توزیع اقلام زندگی عشایری، حضور در مناطق عشایر و بررسی مشکلات عشایر و... در دسترس عشایر استان فارس خواهد بود و باید نقش آنها در برنامه های این اداره کل بصورت ویژه مدنظر قرار گیرد.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) فارس از اهداف تفاهم نامه چهارجانبه با ادارات عشایری استان به بهبود وضعیت معیشتی و درمانی عشایر، ارتقاء شاخص های فرهنگی و اجتماعی، همکاری در کاهش فقر و توانمندسازی عشایر و... اشاره نمود.

طراحی و اجرا توسط مهندسین آژمان
Top