چهارشنبه 30 خرداد 1403
اداره کل امور عشایر استان فارس

آئین تجلیل از معلمان عشایری و اردوی بزرگ دانش آموزان منتخب آموزش و پرورش عشایر فارس برگزار شد

حضور دکتر کریمی مدیرکل و جمعی از همکاران اداره کل امور عشایر فارس، در آئین تجلیل از معلمان عشایری و اردوی بزرگ دانش آموزان منتخب آموزش و پرورش عشایر فارس در مناطق عشایری تالاب ارژن 

کریمی مدیرکل امور عشایر فارس ضمن تجلیل از معلمین عشایری گفت این مراسم در راستای ارزیابی فعالیت یکساله آموزش و پرورش عشایری نواحی مختلف، معلمان و دانش آموزان عشایری استان فارس و به تاسی از بنیانگذار آموزش و پرورش عشایری کشور و معلم فقید عشایری استاد بهمن بیگی برگزارگردید.

وی در ادامه افزود محوریت برگزاری اردوی  بزرگ دانش آموزان منتخب آموزش و پرورش عشایر فارس، تداوم فعالیت های روحیه بخشی به دانش آموزان و عامل پیوندی برای مسائل فرهنگی، اجتماعی، رقابت سالم و انگیزشی آنان میباشد و فضای مطلوبی برای تبادل نظرات و انتقال تجربیات معلمین و مسئولین قدیم و جدید آموزش و پرورش عشایری استان در جهت بهبود خدمات رسانی و ارتقا وضعیت تحصیلی دانش آموزان عشایر را ایجاد مینماید.

طراحی و اجرا توسط مهندسین آژمان
Top