چهارشنبه 29 فروردین 1403
اداره کل امور عشایر استان فارس

جلسه عشایر شهرستان رستم با مدیر کل امور عشایر فارس در اداره امور عشایر رستم برگزار گردید

جلسه عشایر شهرستان رستم با مدیر کل امور عشایر فارس در اداره امور عشایر رستم با محوریت بررسی مشکلات عشایر مناطق عشایرنشین شهرستان برگزار گردید.

دکتر کریمی مدیرکل امور عشایر فارس در این نشست گفت، یک دستگاه تانکر آبرسانی سیار از محل مصوبات سفر ریاست جمهوری خریداری و تجهیز شد که با توجه به اجرایی کردن مصوبات سفر استاندار فارس به شهرستان، این دستگاه کامیون تانکر آبرسان امروز برای ارایه خدمات آبرسانی به عشایر در اختیار اداره امور عشایر شهرستان قرار گرفت.

طراحی و اجرا توسط مهندسین آژمان
Top