چهارشنبه 30 خرداد 1403
اداره کل امور عشایر استان فارس

بازدید سنگی معاون برنامه و بودجه استان فارس از مناطق عشایری شهرستان های بوانات و سرچهان

سنگی معاون برنامه و بودجه استان فارس و هئیت همراه ، نکوئیان معاونت  توسعه مدیریت و  منابع، صالحی رئیس اداره طرح و برنامه اداره کل امور عشایر و هاشمی رئیس اداره امور عشایرشهرستان از روند اجرای پروژه های در مناطق عشایری شهرستان بوانات و سرچهان بازدید کردند.
معاون برنامه بودجه استان فارس در بازدید از سایت اسکان نجف آباد و قره مهکستان واقع در شهرستان سرچهان با بیان حمایت تولیدی عشایر و تامین زیر بنا و زیر ساخت های مناطق عشایری افزود: تکمیل و تجهیز چاه آب و مخزن، تکمیل شبکه برق، تکمیل شبکه های داخلی ، تکمیل و تجهیز چاه آب باید فراهم شود تا عشایر از امکانات اولیه برخوردار شوند.
سنگی در سفر به شهرستان بوانات از تامین زیرساخت های کانون اسکان از جمله آب و برق ، حفر و تجهیز چاه تامین آب آشامیدنی کانون اسکان ، تکمیل جاده دسترسی به منطقه تنگ پودنه ، انجام عملیات اجرایی پروژه مطالعه شده شبکه آبیاری کشاورزی منطقه سایت اسکان عشایری تنگ پودنه نیز بازدید کرد و اظهار داشت: حمایت و پشتیبانی از اقتصاد تولیدی جامعه عشایر یک ضرورت انکار ناپذیر است و از طرفی تامین خدمات زیربنایی برای ارتقاء شاخص های رفاه زندگی علاوه بر اینکه احقاق یک حق انسانی این جامعه است، وظیفه قانونی و اخلاقی همه دستگاههای اجرایی است و باید بر اساس تکالیف مندرج در آیین نامه ساماندهی عشایر در این خصوص اهتمام نموده و اقدامات آن ها در تخصیص اعتبار به جامعه عشایر ارزیابی خواهد شد.  
گفتنی است در حاشیه بازدید از مناطق عشایری در شهرستان بوانات و سرچهان از اداره امور عشایر شهرستان بوانات نیز بازدید به عمل آمد که تامین اعتبار جهت تعمیر و تجهیز ساختمان اداری در سال جاری بر اساس برآورد فنی انجام خواهد شد.

طراحی و اجرا توسط مهندسین آژمان
Top