شنبه 23 تیر 1403
اداره کل امور عشایر استان فارس

جلسه هم افزایی، تبادل نظر و بررسی مسائل و مشکلات میزهای چهارگانه اداره کل امور عشایر فارس برگزار شد

جلسه هم افزایی، تبادل نظر و بررسی مسائل و مشکلات میزهای چهارگانه و تبیین راهکار های مدیریتی به جهت شتاب بخشی و فعال نمودن خوشه و سرخوشه های میزهای تخصصی در راستای تنوع بخشی به اشتغال و درآمد خانوار های عشایری با حضور  دکتر کریمی مدیرکل، مهندس بیات مسول کارگروه و مسئولین میزهای مربوطه در اداره کل امور عشایر فارس برگزار شد.

طراحی و اجرا توسط مهندسین آژمان
Top