چهارشنبه 29 فروردین 1403
اداره کل امور عشایر استان فارس

بررسی نتایج طرح های پژوهشی بهداشتی مشترک اداره کل عشایر فارس و دانشگاه علوم پزشکی شیراز انجام شد

نتایج طرح های پژوهشی بهداشتی مشترک اداره کل امور عشایر فارس و معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شیراز مورد بررسی قرار گرفت

در راستای برنامه ارائه خدمات بهداشتی، درمانی و مراقبتی به جامعه عشایر کوچنده، طی جلسه ای با حضور کریمی مدیر کل امور عشایر و جمعی از روسای ستادی اداره کل و همچنین اعضاء گروه بیماری های غیرواگیر معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، نتیجه دو طرح پژوهشی با عناوین "بررسی نگرش اگاهی و عملکرد زنان 40 تا 70 ساله عشایر استان فارس در غربالگری سرطان پستان" و "تعیین ریسک ده ساله بروز سکته های قلبی و مغزی جمعیت 40 تا 70 ساله عشایری استان فارس و مقایسه شاخصهای مربوطه با جمعیت شهر شیراز" توسط مجریان طرح ارائه شد.  

در این دو طرح تحقیقاتی که تعداد ۷۸۷ نفر از افراد جامعه عشایر کوچنده استان مورد مطالعه قرار گرفته بودند، نتایج حاصله از روند افزایشی شاخصهای نامناسب بهداشتی مثل موارد ابتلا به چاقی، فشار خون، چربی خون، مصرف نمک و نتیجتا افزایش بروز احتمال سکته در بین نمونه پژوهش داشت.

ضمن آنکه به علت نرخ بالای بی سوادی در بین زنان و درگیری بالای آنها به مسایل روزمره زندگی و همچنین دسترسی محدود به عوامل بهداشتی، افراد عموما از روش‌های خودمراقبتی این نوع سرطان شایع زنانه، اطلاع کافی نداشته اند لذا در این راستا ضروری است آموزشهای بهداشتی در بین جامعه هدف، با رویکرد همه جانبه و فراگیر، در شکل عرضه محوری، ارایه گردد و همچنین مقرر گردید نتایج حاصله از طرحهای پژوهشی فوق الذکر به صورت دسته بندی شده به اداره کل برای مطالبه از ادارات متولی به منظور خدمات بهتر به جامعه عشایری  مورد استفاده قرار گیرد.

لازم به ذکر است در سنوات گذشته چندین طرح پژوهشی کاربردی در حوزه جامعه عشایر کوچنده، به کارفرمایی اداره کل امور عشایر فارس و به مجری گری دانشگاه علوم پزشکی شیراز انجام گرفته است.

طراحی و اجرا توسط مهندسین آژمان
Top