دوشنبه 10 مهر 1402
اداره کل امور عشایر استان فارس

بازدید دکتر کریمی از عشایر ییلاقی فارس در مناطق عشایری شهرستان سمیرم

در راستای بررسی مسائل و مشکلات عشایر سیار تیره های مختلف طایفه فارسیمدان، دکتر کریمی مدیر کل امور عشایر فارس به اتفاق هیئت همراه از مناطق عشایرنشین این شهرستان بازدید نموده و ارائه خدمات به عشایر را مورد بررسی قرار داد.

طراحی و اجرا توسط مهندسین آژمان
Top