چهارشنبه 30 خرداد 1403
اداره کل امور عشایر استان فارس

تقدیر از اداره کل امور عشایر فارس در موضوع ارائه داده ها و اطلاعات مورد نیاز جهت آمایش سرزمینی فارس

در راستای برگزاری جلسه پیاده سازی و بروزرسانی سند آمایش سرزمین استان فارس  از اداره کل امور عشایر فارس تقدیر بعمل آمد.
سند آمایش سرزمینی کشور دارای 24 راهبرد و 257 سیاست می باشد که راهبرد 15 آن با 8 سیاست، ویژه جامعه عشایر می باشد؛ سیاست های یاد شده به تقویت و احیای ارزشهای اصیل فرهنگی،تاریخی و... جامعه عشایر، تقویت نقش چند کارکردی مناطق عشایری، تنوع بخشی به فعالیت های اقتصادی، توسعه بومگردی و طبیعت درمانی و گردشگری جامعه محور، ارزش افزایی اقتصادی منابع موجود در مناطق عشایری، حفظ تنوع زیستی، حفظ یکپارچگی قلمرو و محدوده های عرفی عشایر و ارتقا شاخص های رفاه و کیفیت زندگی جامعه عشایری مربوط است.
در همین راستا اداره کل امور عشایر فارس با ارائه داده ها و اطلاعات مورد نیاز به منظور تحقق نظام برنامه ریزی کارآمد و سرعت بخشیدن به توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی عشایر استان فارس به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس و هماهنگی های لازم جهت بررسی صحت و سقم اطلاعات، حائز رتبه برتر و مفتخر به دریافت لوح تقدیر از ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس گردید.

طراحی و اجرا توسط مهندسین آژمان
Top