شنبه 23 تیر 1403
اداره کل امور عشایر استان فارس

جلسه هم اندیشی و بررسی مشکلات عشایر استان فارس با حضور نمایندگان مطالبه گران

جلسه هم اندیشی و بررسی مشکلات عشایر استان فارس با حضور دکتر دهقان پور رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس، دکتر کریمی مدیرکل امور عشایر فارس ، دکتر حیاتی دستیار و مشاور مدیر کل امور عشایر فارس، مهندس افشارمنش رئیس حوزه مدیریت سازمان جهاد کشاورزی فارس و نمایندگان مطالبه گران عشایر استان با محوریت بررسی مشکلات و موانع خدمات رسانی و ارتقاء سطح زندگی عشایر فارس برگزار شد.

طراحی و اجرا توسط مهندسین آژمان
Top