دوشنبه 25 تیر 1403
اداره کل امور عشایر استان فارس

دیدار زارع نماینده مردم بوانات، خرمبید و آباده در مجلس شورای اسلامی با کریمی مدیرکل امور عشایر فارس

جلسه هم افزایی زارع نماینده مردم بوانات، خرمبید و آباده و عضو کمسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مجلس شورای اسلامی با کریمی مدیرکل امور عشایر فارس و با حضور جمعی از همکاران اداره کل امور عشایر فارس، تعدادی از اعضای شورای شهر و نماینده عشایر قادرآباد (مشهد مرغاب)برگزار شد.
این جلسه با محوریت بهسازی کانال های آب مناطق عشایری، راهسازی و بهسازی ایل راه های شهرستان، هماهنگی مراجع ذیربط جهت تایید لیست خسارت دیدگان سیل سال گذشته، تعیین و تکلیف مباحث توانخواهان عشایری در مجلس شورای اسلامی و... صورت گرفت.

طراحی و اجرا توسط مهندسین آژمان
Top