چهارشنبه 30 خرداد 1403
اداره کل امور عشایر استان فارس

انعقاد تفاهم نامه سه جانبه ادارات عشایری استان با اداره کل کتابخانه های عمومی فارس

در راستای ماده ۵ آیین نامه ساماندهی عشایر و نیز مصوبه آموزشی و فرهنگی عشایر و به منظور بهره گیری از ظرفیت های کتابخانه های عمومی استان در راستای توسعه و تعالی جامعه عشایری، جلسه انعقاد تفاهم نامه همکاری مشترک سه جانبه بین اداره کل امور عشایر استان فارس، اداره کل کتابخانه های عمومی استان، مدیریت آموزش و پرورش عشایر فارس، در محل اداره کل کتابخانه های عمومی استان برگزار گردید. 

طراحی و اجرا توسط مهندسین آژمان
Top