چهارشنبه 29 فروردین 1403
اداره کل امور عشایر استان فارس

دومین جلسه هماهنگی ادارات کل وابسته به سازمان جهاد کشاورزی فارس در رابطه مسائل حوزه عشایری

دومین جلسه هماهنگی ادارات کل وابسته به سازمان جهاد کشاورزی استان فارس در رابطه مسائل و چالش های حوزه عشایر و با محوریت بررسی و تصمیم گیری درخصوص اجرای دستورالعمل اجرائی سکوهای استقرار چادر، ساخت سرپناه و جایگاه های دامی در مراتع عشایری و همچنین بررسی و تعیین و تکلیف اطراق گاه های عشایری با حضور مدیران کل و کارشناسان مربوطه دو دستگاه اجرایی درحال برگزاری است.
در این جلسه در خصوص تسریع در اجرای مفاد دستورالعمل احداث سکوی استقرار چادر و سرپناه در مراتع عشایری و هماهنگی بیشتر بین این دستگاه در راستای شناسایی و معرفی عشایر واجد شرایط جهت تهیه طرح مرتعداری و اجرای مفاد دستور العمل تصمیم گیری گردید.
این جلسات هماهنگی به صورت مستمر هفتگی با پیگیری حیاتی مشاور ریاست سازمان جهاد کشاورزی فارس در حوزه عشایر با دستگاه های مرتبط برگزار می گردد.

طراحی و اجرا توسط مهندسین آژمان
Top