چهارشنبه 30 خرداد 1403
اداره کل امور عشایر استان فارس

باید سهم ارزش افزوده شهرستانهای ۱۳گانه جدیدالتاسیس، در اسرع وقت برقرار گردد

جلسه هماهنگی اداره کل امور عشایر و اداره کل امور مالیاتی فارس در خصوص اعتبارات مالیات بر ارزش افزوده عشایری برگزار شد

کریمی مدیرکل امور عشایر فارس:
باید سهم ارزش افزوده شهرستانهای ۱۳گانه جدیدالتاسیس، با توجه به تفکیک جمعیتی صورت گرفته، در اسرع وقت برقرار گردد

پیرو مصوبات آخرین جلسه شورای عشایری استان، جلسه هماهنگی ادارات کل امور عشایر و امور مالیاتی فارس در خصوص اعتبارات مالیات بر ارزش افزوده عشایری برگزارگردید.
در این جلسه در خصوص سهم اعتبارات مالیات بر ارزش افزوده شهرستان های جدیدالتاسیس و سهم جامعه عشایر از اعتبارات مالیات بر ارزش افزوده نزد سایر دستگاههای اجرایی بحث و بررسی گردید.

 کریمی مدیرکل امور عشایر فارس ضمن ارائه گزارش از وضعیت عشایر در استان فارس گفت جامعه عشایر با توجه به ویژگی های کوچندگی و پراکندگی و داشتن اقتصاد تولیدی متمایز از دو جامعه شهری و روستایی بوده و ضروری است پشتیبانی از اقتصاد تولیدی عشایر، در شکل عرضه محوری صورت پذیرد، لذا تامین مستمر اعتبارات مالی در شکل هزینه ای جهت ارائه خدمات نیز ضرورت دارد.
وی در ادامه افزود اعتبارات مالیات بر ارزش افزوده ظرفیت قانونی بسیار خوب و موثری است که کمک شایانی به بهبود خدمات رسانی به جامعه عشایر کرده است. ضروری است سایر دستگاههای اجرایی دریافت کننده این اعتبارات، با توجه به ماموریتهای سازمانی نسبت به تعریف پروژه و هزینه کرد این اعتبارات در جامعه عشایر، اهتمام بیش از پیش داشته باشند.
کریمی همچنین گفت انتظار می رود سهم ارزش افزوده شهرستانهای 13گانه جدیدالتاسیس که از شهرستانهای مادری جدا شده اند، با توجه به تفکیک جمعیتی صورت گرفته، در اسرع وقت برقرار گردد تا امکان بهبود خدمات رسانی در این شهرستانها با قوت بیشتری فراهم گردد.
ابراهیمی مدیرکل امور مالیاتی نیز ضمن اشاره به اینکه بهای تمام شده محصول در جامعه عشایر به نسبت پایین است، این را یک پتانسیل بسیار ارزشمند جامعه عشایر استان بر شمرد و جایگاه جامعه عشایر را در اقتصاد استان، قابل توجه توصیف نمود. 
وی با اشاره به نقش عشایر در استان و کشور گفت جهت پوشش حداکثری جامعه عشایر از اعتبارات مالیات بر ارزش افزوده با رعایت ظرفیت های قانونی در دستور کار قرار داشته و با رویکرد حمایت گرانه، پیگیری می گردد تا این جامعه مولد، در گردونه اقتصادی استان و کشور، بیش از پیش نقش مثبت خود را با قدرت ایفا نماید.

جهت اطلاع از تازه ترین اخبار عشایر استان فارس در كانال به نشانی https://eitaa.com/ashayerfars عضو شوید.

طراحی و اجرا توسط مهندسین آژمان
Top