شنبه 23 تیر 1403
اداره کل امور عشایر استان فارس

اطلاعیه امور توانخواهان اداره کل امور عشایر فارس

عشایر محترم استان فارس

باتوجه به برگزاری جلسات مدون ارائه خدمات به توانخواهان عشایری در استانداری فارس، خواهشمند است در صورت شناسایی افراد داری معلولیت عشایری که تحت پوشش نهادهای حمایتی همچون بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی(ره) و... قرار نگرفته و یا تحت حمایت بوده ولی خدماتی دریافت ننموده اند، در اسرع وقت به واحد امور توانخواهان اداره کل امور عشایر فارس مراجعه نمایند.

طراحی و اجرا توسط مهندسین آژمان
Top