شنبه 5 خرداد 1403
اداره کل امور عشایر استان فارس

جلسه شورای عشایری شهرستان فراشبند برگزار شد

جلسه شورای عشایری شهرستان فراشبند با محوریت بررسی مسائل و مشکلات خدمات رسانی در شهرستان های هم مرز فارس و بوشهر برگزار شد.
در این جلسه کریمی مدیرکل امور عشایر فارس، رستمی مدیر امور عشایر بوشهر، نمایندگان مجلس س
شهرستان های فراشبند و دشتی، فرمانداران هردو شهرستان، مسئولین دستگاه های اجرایی و جمعی از معتمدین عشایری حضور داشتند.

طراحی و اجرا توسط مهندسین آژمان
Top