چهارشنبه 9 خرداد 1403
اداره کل امور عشایر استان فارس

برای پنحمین سال متوالی؛

برای پنحمین سال متوالی؛

اداره کل امور عشایر استان فارس، موفق به کسب حداکثر امتیاز در شاخص های اختصاصی ارزیابی عملکرد گردید.

اداره کل امور عشایر استان فارس در بیست و ششمین جشنواره شهید رجائی در سالجاری موضوع ارزیابی عملکرد سالیانه دستگاه‌های اجرایی استان، برای پنجمین سال متوالی، موفق به کسب نمره کامل در بعد شاخصهای اختصاصی ارزیابی عملکرد و حائز رتبه برتر در بین ادارات کل استان گردید. همچنین این اداره کل، در گروه دستگاه های اجرایی و تولیدی و خدماتی در بین دستگاههای اجرایی استانی رتبه سوم را کسب نمود.
لازم به ذکر است شاخص های اختصاصی ارزیابی عملکرد اداره کل امور عشایر استان، شامل ساماندهی اسکان عشایر داوطلب، تامین و توزیع سوخت، برخورداری عشایر کوچنده از خدمات زیربنایی، افزایش تولید گوشت قرمز و میزان افزایش سرمایه تشکل ها و تعاونیهای عشایری می باشد.

طراحی و اجرا توسط مهندسین آژمان
Top