شنبه 5 خرداد 1403
اداره کل امور عشایر استان فارس

اولین جلسه شورای عشایری استان فارس در سال ۱۴۰۳ درحال برگزاری است

اولین جلسه شورای عشایری استان فارس در سال ۱۴۰۳ به ریاست دکتر ایمانیه استاندار فارس و مدیران دستگاه های اجرایی استان با موضوع گزارش عملکرد اداره کل امور عشایر فارس در سال ۱۴۰۲، بررسی مصوبات جلسات قبل و مسائل و مشکلات عشایر استان درحال برگزاریست.

طراحی و اجرا توسط مهندسین آژمان
Top