شنبه 5 خرداد 1403
اداره کل امور عشایر استان فارس

تانکرهای چرخ دار کششی آماده تحویل به عشایر استان فارس

ابتکاری جدید در راستای خودکفایی عشایر کوچنده در تامین آب:

تانکرهای چرخ دار کششی آماده تحویل به عشایر استان فارس

اداره کل امور عشایر فارس و بسیج سازندگی استان به منظور توسعه زمینه همکاری های مشترک، بهره مندی از ظرفیت های موجود و افزایش تعاملات دوجانبه و با هدف حمایت از جامعه مولد و پویای عشایر کوچنده استان فارس اقدام به ساخت و تامین تانکرهای چرخ دار 1500 لیتری حمل آب شرب، با انعقاد تفاهم نامه همکاری مشترک، تعداد 50 دستگاه از این نوع تانکرهای آبرسانی را تهیه و آماده توزیع در میان عشایر کوچ رو استان نموده اند.

این تانکرهای چرخدار 1500 لیتری با چرخ و توپی نیسانی و ناودانی تهیه گردیده است که عشایر استان فارس با پرداخت 50 درصد هزینه ساخت قادر به بهره مندی از این تانکرها خواهند بود و الباقی مبلغ ساخت آن نیز از طریق اداره کل امور عشایر فارس و بسیج سازندگی استان تامین خواهد شد.

لازم به ذکر است باتوجه به هماهنگی های صورت گرفته طی ماه های آتی نیز ساخت این تانکرها ادامه خواهد داشت و همچنین ساخت و تحویل این تانکرها به عشایر کوچنده استان از جهت خودکفایی آنها در تامین آب مورد نیاز خود در کنار خدمات آبرسانی سیار اداره کل امور عشایر فارس بسیار حائز اهمیت است.

طراحی و اجرا توسط مهندسین آژمان
Top