دوشنبه 28 خرداد 1403
اداره کل امور عشایر استان فارس

پیام دکتر کریمی مدیرکل امور عشایر استان فارس بمناسبت فرارسیدن ۲۷ اردیبهشت ماه روز روابط عممومی

در دورانی که درحال حاضر سپری میکنیم، اگر نگوییم روابط عمومی ها و ارتباطات آنان، اولین عنصر و اساسی ترین اصل مورد نیاز هر سازمان و نهادی است، اما قطعا می توان گفت یکی از اصیل ترین و بنیادی ترین دانش ها و مهمترین عوامل پیشرفت انسان امروزی و به طبع آن نهادهای جامعه محور؛ شالوده و زیربنای سایر علوم ارتباطی قرن حاضر است.

وظایفی که مدیر روابط عمومی، نقش اصلی را در آنها دارد شامل طیف گسترده‌ از تعاملات درون سازمانی و برون سازمانی می‌شود که تک تک آنها در آینده نگری و آینده سازی اهداف سازمان و نهاد فعالیتشان بسیار تاثیرگذار است فلذا کیفیت ارتباط بین سازمان و عموم افرادی که با آن سر و کار دارند، عامل اصلی در شکل گرفتن و تحقق اهداف سازمان ها و ارتقاء جایگاه آنها است.

در همین راستا ۲۷ اردیبهشت ماه روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی را به مدیر و کارشناس واحد پرتلاش و ساعی روابط عمومی اداره کل امور عشایر استان فارس و تمام همکاران روابط عمومی سازمان امور عشایر کشور تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.

عبدالحمید کریمی
مدیرکل امور عشایر استان فارس

طراحی و اجرا توسط مهندسین آژمان
Top