دوشنبه 28 خرداد 1403
اداره کل امور عشایر استان فارس

حضور مدیرکل امور عشایر فارس در مناطق عشایرنشین شهرستان فیروزآباد

کریمی مدیرکل امور عشایر فارس با هدف بررسی و بازدید از مناطق عشایر نشین شهرستان فیروزآباد در این مناطق حضور یافت و موضوعات مطروحه و مشکلات عشایر و معضلات خدمات رسانی به آنها را بررسی نمود.

طراحی و اجرا توسط مهندسین آژمان
Top